shinjuku

Shinjuku Station, Tokyo with Carl Palmer